Inspirationsföreläsare

En inspirationsföreläsning som utvecklar | 070-954 52 00

ÖVRIGA TJÄNSTER

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

Utöver inspirationsföreläsningar erbjuder vi ett brett utbud av andra tjänster inom entreprenörskap och utveckling och ISO-certifiering.  

Verksamhetsdiagnos

För att en verksamhet ska utvecklas måste alla arbeta på att den ska bli bättre. En bra hjälp på vägen kan vara att låta sig granskas av en utomstående. Det är lätt att bli hemmablind och med hjälp från någon utifrån kommer enklare nya perspektiv.För mig ligger alltid fokus på affärsnytta och engagemang.

Verksamhetsdiagnosen genomförs i tre nivåer, bas, medium och stor.

Utbildning

Lär er att förstå värdet av ISO-standarderna och skörda vinsterna med enkel praktisk ledning. Helt fri från onödig byråkrati och papperstigrar. Här ges hjälp att förstå vad de olika ISO-begreppen betyder: vad ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) och ISO 45001 (arbetsmiljö) praktiken innebär. Vi lägger tillsammans upp en utbildning som passar just ert företag perfekt.

Underleverantörsgranskning

Här får kunden hjälp att ta reda på om underleverantörerna sköter sig som de ska. De granskas mot era avtal eller mot en "Code of Conduct", vilket säkerställer en hög kvalitet på er och deras verksamhet.

Mastermind

Här får företagsledningen hjälp att under en längre period utveckla strategiska områden, som exempelvis ISO-certifiering, värdegrund, strategi och långsiktiga mål med mera.

Få verktyg som tar din verksamhet vidare till nästa nivå. Boka en inspirationsföreläsning!