Inspirationsföreläsare

En inspirationsföreläsning som utvecklar

Föreläsningar som både
inspirerar och utvecklar

EN INSPIRATIONSFÖRELÄSNING KAN GE MYCKET

Att boka in en inspirationsföreläsning är ett enkelt och ofta mycket värdefullt sätt att utmana och motivera dig själv och dina medarbetare att tänka och arbeta på nya sätt. Från en inspirationsföreläsning med en erfaren och förtroendeingivande föreläsare får man med sig nya insikter och kunskaper som hjälper en att ta både sig själv och sin verksamhet vidare till nya nivåer.

Boka inspirationsföreläsare till dig själv eller till hela företaget!

Inspirationsföreläsningar har, sannolikt med anledning av bevisat goda resultat, blivit mycket populära. Utbudet av både föreläsare och ämnen är brett, du kan hitta duktiga föreläsare inom i stort sett alla områden du intresserar dig för. För förmedlare av inspirationsföreläsare är god inblick i olika branscher och gedigen kunskap om vilken typ av föreläsningar människor efterfrågar och bäst tillgodogör sig i olika sammanhang viktigt för att hamna rätt. Där ligger vi i framkant, och om du bokar föreläsare genom oss kan du vara säker på att du, ditt företag eller gruppen du företräder får en föreläsning som ni har glädje och nytta av.

 

EXEMPEL PÅ EFTERFRÅGADE ÄMNESOMRÅDEN:

  • Motivation
  • Framtiden
  • Självförtroende/självkänsla
  • Inspiration/kreativitet
  • Kundservice och kundvård
  • Arbetsglädje
  • Stresshantering

 

Framgångsrikt företagande och personlig framgång hänger ofta ihop med god förmåga att lyssna, vara uppmärksam och ta till sig ny information. Som individer är vi och våra olika personligheter och förutsättningar tätt förbundna med företagskulturen och hur en viss organisation fungerar. 

En bra inspirationsföreläsning ska, och kan, alltid utgå från just era specifika behov.

Låt dig inspireras till att växa

Sunt förnuft och självkännedom är grunden för ett framgångsrikt företagande. Detta är ett av budskapen som vi som inspirationsföreläsare delar med oss av. På ett enkelt och överskådligt sätt förklarar föreläsaren hur individen hör ihop med företagets kultur, ledarskapet och vägen mot framgång. Fördelar med att ibland vara lite "jobbig", vikten av att alltid sträva efter att bli bättre, och balansgången mellan en hög ambitionsnivå och destruktiv stress är andra viktiga ämnen som kan avhandlas under en föreläsning.

En inspirationsföreläsare ska ge energi

Upplever du att ditt företag är i behov av en nytändning och fräscha tankar och idéer? En kompetent inspirationsföreläsare kan med medryckande energi, lyhördhet och en avvägd balans mellan humor och allvar ge hopp om allt från en bättre morgondag för vår värld överlag till en ljusare och mer konstruktiv tillvaro för varje individ som sitter i publiken. En inspirerande talare utför sitt arbete med glädje, inspiration, möjligheter och nytänkande som ledord.

Människans förmåga att ständigt bli bättre är alltid i fokus i vårt arbete som inspirationsföreläsare. Det handlar alltsom oftast om att hjälpa individer och olika verksamheter att fokusera på rätt saker, och inte sällan delvis om att avveckla byråkrati.

För vilka företag passar en inspirationsföreläsning?

Svaret är enkelt - Alla företag där ägare och ledare vill få grepp om hur sambandet mellan kontinuerliga förbättringar, tydligt och konstruktivt ledarskap och god företagskultur leder till framgång. Inspirationsföreläsare kan vara ett unikt och minnesvärt tillfälle för ledningsgrupper att inspireras till förbättring eller få en energikick som på sikt gynnar hela organisationen.

Behöver företaget eller verksamheten en push framåt? Våra inspirationsföreläsare kan leda er in på en bättre väg!

frö som gror

Perfekt till företagsevenemang & kick-off

En inspirationsföreläsning är perfekt att boka till en kick-off eller andra typer av företagsevenemang. Är den väl utvald och utförd har den ofta förmågan att svetsa er samman ytterligare och kan ge nya uppslag kring hur ni kan förbättra såväl arbete, kommunikation och sammanhållning på företaget.

Det som erbjuds är föreläsningar som åstadkommer mycket mer än en trevlig stund med ett sympatiskt budskap att lyssna till. En inspirationsföreläsning utmanar mottagaren till nya infallsvinklar och tillhandahåller stoff för intressanta diskussioner och användbara verktyg för den egna verksamheten - inte bara under föreläsningsdagen utan för en lång tid framöver.

Aktivt deltagande

En viktig hörnsten i en lyckad inspirationsföreläsning är ett aktivt deltagande. Vi ser gärna att du som deltar i en inspirationsföreläsning får tillfälle att göra mer än att bara sitta still och lyssna. Du kan till exempel ges övningar där du aktivt får träna på olika steg och moment. Självklart anpassar vi övningarna efter olika faktorer, t.ex. publikens storlek. Det som fungerar för en grupp med 20 personer som redan känner varandra och arbetar tillsammans kan skilja sig radikalt från vad som passar en välfylld sal med några hundra deltagare.

Oavsett format så ser vi till att alla som deltar får möjlighet att känna sig delaktiga och inte reducerade till passiva åskådare. Alla ska lämna föreläsningen inspirerade och förhoppningsvis fulla av nya idéer som direkt kan omsättas i praktiken.

Hur är en riktigt bra inspirationsföreläsare?

Egenskaper som ofta hör till en bra inspirationsföreläsare är mycket empati och en stark passion för att hjälpa andra att hitta fram till det bästa inom dem själva, och att hitta nya vägar för att ständigt utvecklas.

All feedback som ges efter en föreläsning kan användas för att kontinuerligt förbättra föreläsningarna, vilket innebär att även den som redan har bokat en föreläsare genom oss kan förvänta sig något nytt vid varje tillfälle. Självklart anpassas upplägget också för återkommande lyssnare så att varje tillfälle ger något som känns nytt och värdefullt för just er grupp och de förkunskaper ni har med er. 

En riktigt bra inspirationsföreläsare gör mer än att bara föreläsa. Hen får åhöraren att tänka till och känna efter, och tillhandahåller effektiva verktyg för att mottagaren ska kunna arbeta vidare på egen hand efteråt. Föreläsningen anpassas efter olika inlärningsstilar genom olika medier för att förklara koncepten på ett flertal sätt. Det är också viktigt att man ser till att åhöraren får delta aktivt genom övningar och att presentationen är dynamisk, allt för att föreläsningen ska vara intresseväckande upplevelsen igenom. En väl avvägd portion humor och en föreläsare som bjuder på sig själv och sina egna erfarenheter ger också mervärde - exempel och erfarenheter tagna från verkligheten är viktiga för en genuin upplevelse.

Kurser och workshops för att fördjupa

Om du eller ditt företag känner att ni skulle vilja gå lite djupare än vad som hinns med under en inspirationsföreläsning erbjuds ofta även olika kurser och workshops som bjuder på mer djupgående kunskaper och övningar. Dessa kan till exempel handla om hur man blir en bättre ledare, förbättrar sin presentationsteknik, blir mer kreativ eller sätter upp tydliga mål för framtiden.

En inspirationsföreläsare ska man vända sig till för att lyfta samarbetet och framåtandan på företaget, och kan ofta även anlitas privat för den som själv önskar utvecklas. 

Tycker du att det här låter intressant och skulle kunna vara något som du vill boka till dig själv eller ditt företag? Varmt välkommen att höra av dig till oss så hittar vi ett passande datum, antingen i form av ett redan bokat evenemang eller så bokar vi in en föreläsning specifikt för din organisation. Fyll i formuläret på kontaktsidan eller använd uppgifterna här på sidan för att komma i kontakt med oss!

Få verktyg som tar din verksamhet vidare till nästa nivå. Boka en inspirationsföreläsning!