Inspirationsföreläsare

En inspirationsföreläsning som utvecklar

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Vi har ett flertal färdiga teman att välja mellan när du bokar en inspirationsföreläsning med någon av oss. Nedan kan du läsa kort om innehållet. För den som önskar en skräddarsydd föreläsning går det bra att höra av sig till oss, så pratar vi igenom möjligheterna.

Väck entreprenörerna i verksamheten

En entreprenör kan vara så mycket mer än någon som jobbar för att tjäna pengar och att bygga nya verksamheter med maximal vinst som främsta fokus. Den bästa sortens entreprenörer bidrar med mervärde för samhället de lever och verkar i. Den typen av entreprenör är den som vi helst av allt vill se fler av! En inspirationsföreläsning ger åhöraren möjlighet att fundera över hur man blir en konstruktiv entreprenör som kommer med innovativa idéer för att göra samhället bättre, i samklang med byggandet av en lönsam verksamhet.

Ni får chansen att fundera över hur man blir en bra samhällsentreprenör, hur man utvecklar sina egna idéer och hur man bäst pitchar dem till andra.

bergsklättrare

Mer än att bara maximera vinsten

Samhällsentreprenör är ett relativt nytt begrepp – vad det handlar om är en "ny" typ av entreprenör som väger in många aspekter utöver vinstmaximering. Denna nya generation av ledare söker lösningar på sociala, ekologiska och ekonomiska problem i sitt entreprenörskap. Det handlar helt enkelt om hållbarhet, på riktigt!  

Att vara entreprenör handlar om att vara en ”doer” – det kan de flesta vara överens om. Entreprenören skapar något nytt – och ibland kanske något gammalt försvinner i samma veva. Entreprenörskap behöver heller inte handla om att skapa ett företag – det kan även handla om att få fart på en organisation eller en aktivitet. Även organisationsformen kan variera – ideell förening, kooperativ, stiftelse eller aktiebolag. Allt är möjligt.

Det som samhällsentreprenören sätter igång har ett tydligt samhällsnyttigt syfte. Service på landsbygden, produktion av ekologisk mat, rättvisemärkta produkter – allt är möjligt för en driven och målmedveten samhällsentreprenör med visioner. Lär dig mer om vad det innebär att vara samhällsentreprenör och låt dig stimuleras till nya stordåd med en inspirationsföreläsning!

Visioner och mål

För att du ska nå dit du vill i livet eller med din verksamhet är det viktigt att du vet vad det är du siktar mot. Många har idéer och drömmar som de gärna skulle vilja förverkliga, men många gånger sätter sig mentala spärrar på tvären och orsakar att man kör fast och inte vet hur man ska ta sig vidare. En inspirationsföreläsning  kan hjälpa dig att se hur du kan ta dina visioner från pappret till att omsätta dem i verkligheten med väl beprövade metoder och strategier.

En vision beskriver den bild som vi strävar mot, den önskade idealsituation som vi alltid vill uppnå men som vi alltid måste arbeta hårt och målmedvetet för att förverkliga – om vi överhuvudtaget någonsin kommer att nå dit. Vi vill dit, men det är alltid en bit kvar. Visionen beskriver vad som ska uppnås, ett framtida tillstånd, men behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet.

Inspirationsföreläsning som ger ett lyft

En bra och tydlig vision är inspirerande, och ger kraft och energi. Ett entreprenörskap eller ett förändringsarbete börjar alltid med att man utformar en vision. Viktigt är också att denna vision kan tas in av medarbetarna – för att den ska inspirera och motivera måste den tala till alla inom organisationen. Dessutom måste den harmoniera med verksamhetens mål och syfte om den ska kunna förverkligas.

Boka in en inspirationsföreläsning hos oss – vi kan ge dig verktygen att skapa en vision som leder mot framtiden!

Personligt varumärke

Hur starkt är ditt personliga varumärke? På dagens individuella arbetsmarknad är det väldigt viktigt att känna till hur man bäst marknadsför sig själv och sin kompetens. Du får lära dig hur du presenterar dina kunskaper och färdigheter för andra, hur du bättrar på din pitch, och kommer att lämna föreläsningen med ett eget personligt PR-paket!

En inspirationsföreläsning kan ge dig många nya infallsvinklar och idéer på vägen mot ett starkare personligt varumärke. Du kan få hjälp att hitta vad du är bra på – om du börjar med att fokusera på dina styrkor är mycket redan vunnet. Är man sann mot sig själv, brinner för sin verksamhet och tror på det man gör befinner man sig redan en bra bit på vägen framåt.

Reflektera över dina styrkor

Hur vill du att andra ska uppfatta dig? Reflektera över vad som är din USP och sätt mål för hur ditt personliga varumärke ska uppfattas av andra. Hur viktigt är det att vara sitt varumärke i alla situationer och synas på sociala medier? Vilka kanaler är bäst för just ditt varumärke? Vilken typ av interaktion med potentiella kunder kan få effekt?

En inspirationsföreläsning i vår regi kan ge dig den push och de nya idéer som du behöver för att synas och få ut ditt budskap. Kombinerat med hårt arbete och uthållighet kan det räcka långt!

Boka våra inspirationsföreläsningar här.

Få verktyg som tar din verksamhet vidare till nästa nivå. Boka en inspirationsföreläsning!