Inspirationsföreläsare

En inspirationsföreläsning som utvecklar | 070-954 52 00

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Assurgo har ett flertal färdiga teman att välja mellan när du bokar en inspirationsföreläsning med någon av oss. Nedan kan du läsa kort om innehållet. Om ni önskar en skräddarsydd föreläsning är det bara att ni hör av er till oss så pratar vi igenom möjligheterna.

Väck entreprenörerna i verksamheten

En entreprenör kan vara så mycket mer än någon som jobbar för att tjäna pengar och att bygga nya verksamheter med maximal vinst som främsta fokus. Den bästa sortens entreprenörer bidrar med mervärden för samhället de lever och verkar i. Den typen av entreprenör är den som vi helst av allt vill se fler av och den här föreläsningen ger er möjlighet att fundera över hur man blir rätt sorts entreprenör som kommer med innovativa idéer för att göra samhället bättre för fler än bara sig själv, samtidigt som man bygger upp en lönsam verksamhet.

Ni får chansen att fundera över hur man blir en bra samhällsentreprenör, hur man utvecklar sina egna idéer och hur man bäst pitchar dem till andra.

bergsklättrare

Mer än att bara maximera vinsten

Samhällsentreprenör är ett relativt nytt begrepp – vad det handlar om är en ny typ av entreprenör som väger i många andra aspekter än att maximera vinsten. Denna nya generation av ledare söker lösningarna på sociala, ekologiska och ekonomiska problem i sitt entreprenörskap. Det handlar helt enkelt om hållbarhet, på riktigt!  

Att vara entreprenör handlar om att vara en ”doer” – det kan de flesta vara överens om. Entreprenören skapar något nytt – och ibland kanske något gammalt försvinner på samma gång. Entreprenörskap behöver heller inte handla om att skapa ett företag – det kan även handla om att få fart på en organisation eller en aktivitet. Organisationsformen kan också variera – ideell förening, kooperativ, stiftelse eller aktiebolag, allt är möjligt.

Det som samhällsentreprenören sätter igång har ett tydligt samhällsnyttigt syfte. Service på landsbygden, produktion av ekologisk mat, rättvisemärkta produkter – allt är möjligt för en driven och målmedveten samhällsentreprenör med visioner. Lär dig mer om vad det innebär att vara samhällsentreprenör och låt dig stimuleras till nya stordåd med en inspirationsföreläsning!

Visioner och mål

För att du ska nå dit du vill i livet eller med din verksamhet är det viktigt att du vet vad det är du siktar mot. Många har idéer och drömmar som de gärna skulle vilja förverkliga, men många gånger sätter sig mentala spärrar på tvären så att man kör fast och inte vet hur man ska ta sig vidare. Vi visar dig hur du kan ta dina visioner från pappret till att omsätta dem i verkligheten med väl beprövade metoder och strategier.

En vision beskriver den bild som vi strävar mot, den önskade idealsituation som vi alltid vill uppnå men som man alltid måste arbeta hårt och målmedvetet för att uppnå – om vi överhuvudtaget någonsin kommer att nå dit. Vi vill dit men det är alltid en bit kvar. Visionen beskriver vad som ska uppnås, ett framtida tillstånd men behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet.

Inspirationsföreläsning som ger ett lyft

En bra vision är inspirerande, ger kraft och energi. Ett entreprenörskap eller ett förändringsarbete börjar alltid med att man utformar en sådan. Viktigt är också att denna vision kan tas in av medarbetarna – för att den ska inspirera och motivera måste den tala till alla inom organisationen. Dessutom måste den harmoniera med verksamhetens mål och syfte om den ska kunna förverkligas.

Boka in en inspirationsföreläsning hos oss – vi kan ge dig verktygen att skapa en vision som leder mot framtiden!

Personligt varumärke

Hur starkt är ditt personliga varumärke? På dagens individuella arbetsmarknad är det väldigt viktigt att känna till hur man bäst marknadsför sig själv och sina kompetenser. Du får lära dig hur du presenterar dina kunskaper och färdigheter för andra, bättra på din pitch och kommer att gå ifrån föreläsningen med ett eget personligt PR-paket!

En inspirationsföreläsning kan ge dig många nya infallsvinklar och idéer på vägen mot ett starkare personligt varumärke. Du kan få hjälp att hitta vad du är bra på – börja med att fokusera på dina styrkor och mycket är vunnet. Är man sann mot sig själv och, brinner för sin verksamhet och tror på det man gör så är mycket vunnet.

Reflektera över dina styrkor

Hur vill du att andra ska uppfatta dig själv? Reflektera över vad som är din USP och sätt mål för hur ditt personliga varumärke ska uppfattas av andra. Hur viktigt är det att vara sitt varumärke i alla situationer och synas på sociala medier? Vilka kanaler är bäst för just ditt varumärke? Vilken typ av integration med potentiella kunder kan få effekt?

En inspirationsföreläsning i vår regi kan ge dig den push och de nya idéer som du behöver för att synas och få ut ditt budskap. Kombinerat med hårt arbete och uthållighet så kan det räcka långt!

Boka våra inspirationsföreläsningar här.

Få verktyg som tar din verksamhet vidare till nästa nivå. Boka en inspirationsföreläsning!