Inspirationsföreläsare

En inspirationsföreläsning som utvecklar

OM OSS

ETT LYFT FÖR ER VERKSAMHET

Våra föreläsningar kan ge ert företag, era medarbetare och er själva personligen ett påtagligt lyft!

Inspirationsföreläsningar ökar i popularitet, och det med rätta. Resultatinriktade föreläsningar med grund i empati, kreativitet och driv ger bevisad effekt i form av mer motivation, energi, arbetsglädje och sammanhållning. Fördelarna med att ha genomgått olika former av inspirationsföreläsningar sträcker sig alltsom oftast från det individuella planet, med välmående och en personlig känsla av att arbeta för ett högre syfte som tydlig effekt, till ett lyft av en hel organisations fulla funktion och kultur.

 

Ämnesområden med bredd och djup

Där en organisation behöver en push för säljsidan, kanske i form av motivation, självförtroende, förståelse för kundens behov eller ett tydligt varumärkes kraft, behöver en annan kanske större kunskaper om genus, jämlikhet och samarbete. Gemensamt för alla sorters föreläsningar bör vara ett resultat i form av ökad förståelse för ämnet i fråga och för individens roll i sammanhanget. Inte sällan blir vi anlitade för fler föreläsningar hos samma företag eller organisation. Detta inte minst eftersom föreläsningstillfället i sig ofta ger en energikick som deltagarna bär med sig under lång tid, men även på grund av påtagliga resultat i form av ökat välbefinnande och produktivitet inom organisationen.

 

Verktyg för hållbarhet och långsiktighet

Dagens arbetsklimat innebär för många en upplevelse av stress, otillräcklighet och andra utmaningar som påverkar både måendet, självkänslan och arbetsförmågan. Det är idag vanligt att företag använder sig av föreskrifter och rekommendationer för CSR (Corporate Social Responsibility), och erbjuder hjälp med att förebygga stresssymtom och andra hämmande åkommor, till exempel i form av tillgång till träning. Alla organisationer har inte möjlighet till detta, och även de som har det upplever ibland att det inte räcker till för en genomgående upplevelse av välmående bland medarbetare. En inspirationsföreläsning kan då vara en mycket god investering som lämpar sig för alla, oavsett fysiska förutsättningar och annat som kan upplevas som hinder för insatser för välmående. Vi erbjuder verktyg som blir användbara omedelbart, och håller för en livstid av utveckling. 

 

 

 

Få verktyg som tar din verksamhet vidare till nästa nivå. Boka en inspirationsföreläsning!